Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö med internationell personbeskattning och socialförsäkring.
010-212 67 46
Cecilia Arrhenius works with international personal taxation and social insurance at PwC’s tax department in Malmö.
+46 10 212 67 46
Cecilia Arrhenius works with international personal taxation and social insurance at PwC’s tax department in Malmö.
+46 10 212 67 46

cecilia.arrhenius@se.pwc.com

Socialförsäkringsavtal mellan Sverige och Sydkorea har trätt i kraft

Av Cecilia Arrhenius, 26 juni 2015

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0001_maroonRegeringen har fattat beslut om ikraftträdande av det socialförsäkringsavtal som tecknats mellan Sverige och Sydkorea. Avtalet började gälla den 1 juni 2015.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Nytt EU-direktiv förenklar företagsinterna förflyttningar av tredjelandsmedborgare

Av Cecilia Arrhenius, 8 oktober 2014

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0001_maroonEU antog i maj 2014 ett nytt direktiv som ska underlätta för företag utanför EU att sända anställda till sina koncernbolag eller filialer inom EU. Direktivet gör det även lättare för den anställdes familj att följa med.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Högre arbetsgivaravgifter för utsända till USA och Kanada

Av Cecilia Arrhenius, 12 september 2014

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0001_maroonEnligt ett nytt ställningstagande från Skatteverket ska arbetsgivare som sänder ut anställda alltid betala den allmänna löneavgiften oavsett om den anställde tillhör hela eller bara delar av den svenska socialförsäkringen. För arbetsgivare med utsända till USA, Kanada eller Quebec innebär detta att avgifterna blir högre för utbetalningar som görs efter den 31 december 2014.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Förmån av fri telefon och annan elektronisk utrustning

Av Cecilia Arrhenius, 29 augusti 2014

PwC-skatteradgivning-Smartphone-3-solid_0002_burgundySkatteverkets nya ställningstagande avseende förmånsbeskattning av elektronisk utrustning/abonnemang mot fast avgift ger arbetsgivare anledning av se över vad som gäller för deras anställda.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Socialförsäkringsavtal mellan Sverige och Indien - nya riktlinjer

Av Cecilia Arrhenius, 21 augusti 2014

PwC-skatteradgivning-aerospace-and-defenceI juni skrev vi i Tax matters om socialförsäkringsavtalet mellan Sverige och Indien som trädde ikraft den 1 augusti 2014. Nu har riktlinjer kommit avseende hur utsändningar som påbörjats före den 1 augusti 2014 ska hanteras.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Socialförsäkringsavtal mellan Sverige och Indien

Av Cecilia Arrhenius, 13 juni 2014

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0001_maroonRegeringen har beslutat att socialförsäkringsavtalet mellan Sverige och Indien ska träda ikraft den 1 augusti 2014.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Kammarrättsdom - fler anställda med nettolön kan få skattelättnad

Av Cecilia Arrhenius, 11 mars 2014

PwC-skatteradgivning-asset-managementNu har även kammarrätten underkänt Forskarskattenämndens inställning att anställda med nettolöneavtal måste ha en månadslön brutto som överstiger gränsen på 88 800 kronor (2014) också efter att skattelättnad beviljats. Detta innebär att vissa anställda som tidigare inte beviljats skattelättnad nu kan begära att få sina ansökningar omprövade.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.