Så antar näringslivet utmaningen om de globala hållbarhetsmålen

av Fredrik Franke, 7 juli 2016

 

Fram till 2030 ska världens länder arbeta för att nå 17 nya hållbarhetsmål, det bestämdes vid FN-toppmötet i New York hösten 2015. Frågan är, hur klarar vi det och vilka aktörer har nyckelroller? Hur uppfattar näringslivet de nya målen? Det här diskuterades på PwC:s seminarium om hållbarhet. Så här sa Kistofer Dreiman, PwC och paneldeltagare Anette Andersson, SEB.
Följ oss på blogg.pwc.se/almedalen #pwcalmedalen.

Läs mer

John Viner, Swhap, om diskussionerna på seminariet "De globala hållbarhetsmålen"

av Fredrik Franke, 7 juli 2016

 
Läs mer

Civilminister Ardalan Shekarabi om näringslivets roll för att nå Agenda 2030

av Fredrik Franke, 7 juli 2016

Civilminister Ardalan Shekarabi poängterar vikten av samverkan för att få igång förändringsarbetet för att nå de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Många företag är engagerade och nu behöver vi koordinera och samordna insatserna.

Läs mer

KPMG och PwC i gemensamt seminarium: Mäta och kvantifiera hållbarhet – hur gör man?

av Fredrik Franke, 6 juli 2016

Företagens bidrag för ett hållbart samhälle blir allt viktigare. Men det är först när vi kan översätta utsläpp, hälsa och social påverkan i faktiska pengar som hållbarhetsarbetet får lika stor betydelse som resultaträkningen. Vilka modeller finns? Och hur fort kan utvecklingen gå?

Läs mer

Bättre integration av nyanlända - etablera fler snabbare

av Anders "Anton" Christensson, 6 juli 2016

Integrationen av nyanlända är en av de viktigaste samhällsfrågorna för att inte skapa för stora obalanser i det svenska samhället. Trots insatser – från offentliga organ, enskilda privatpersoner, ideella organisationer som företag – visar statistik att Sverige är dåligt på att få nyanlända i arbete. Det diskuterades på PwC:s seminarium ”Etablera fler snabbare” i Almedalen.

Läs mer

Är idéburet offentligt partnerskap ett sätt att skapa framtidens välfärd?

av Johan Sverker, 6 juli 2016

Ett sätt att lösa några av de utmaningar inom välfärden som samhället står inför är samverkan mellan ideell och offentlig sektor. I en sådan samverkan finns många utmaningar och möjligheter.  En modell som flera kommuner testat är Idéburet offentligt partnerskap, IOP. Det här diskuterades på PwC:s seminarium ”Idéburet offentligt partnerskap – ett sätt att skapa framtidens välfärd?” i Almedalen.

Läs mer

Nya krafter i rörelse – stora förändringar i de svenska energibolagen

av Anna Elmfeldt och Martin Gavelius, 6 juli 2016

Lagstiftning och reglering är det som svenska energibolag ser som största risken på energimarknaden till 2020. Majoriteten av energibolagen tror att marknaden kommer förändras till 2020. En tydlig förflyttning kan ses i energibolagens affärsmodeller från tidigare fokus på produktion och distribution, till tjänster och försäljning.

Läs mer

Framtidens välfärd - en het fråga

av Susanna Collijn, 6 juli 2016

Framtidens välfärd är en brännande het fråga just nu – vilka investeringar krävs för att vi ska kunna hantera befolkningsförändringar och ökade krav på kvalitet? Hur ska kommunerna klara välfärdsåtagandet, vilka satsningar ska vi prioritera framför andra?

Läs mer

Socialt entreprenörskap och filantropi – modeller för att lösa samhällsutmaningar

av Peter Hellqvist, 6 juli 2016

Allt fler ägnar sig åt socialt entreprenörskap, att lösa gemensamma samhällsproblem med en affärsidé. Intresset bland framgångsrika entreprenörer att bidra till positiv samhällsutveckling har ökat under senare år.

Läs mer

Cybersäkerhet: Det är dags att på allvar ta tag cybersäkerhetsfrågan

av Baris Färnman, 6 juli 2016

PwC:s specialist Baris Färnman deltog i panelen på Skydd & Säkerhets seminarium under Almedalen. ”Företagsledningar har börjat inse allvaret och vikten av cybersäkerhet, men panelen var helt enig: än så länge görs inte tillräckligt. Ledningar inom både näringsliv och offentlig sektor måste ta tag i frågan på allvar och börja med att sätta upp handlingsplaner.

Läs mer