Almedalen

PwC i Almedalen Sveriges konkurrenskraft - vår framtid

PwC i Almedalen Sveriges konkurrenskraft - vår framtid

Seminarier 2015

Måndag
29 juni
Tisdag
30 juni
Onsdag
1 juli
Torsdag
2 juli
PwC i externa seminarier

Samarbete mellan ideell sektor och näringsliv ger fördelar för alla

Av Marie Welin, 30 juni 2015

Samarbeten mellan näringsliv och den ideella sektorn ger fördelar både för företaget och den ideella organisationen när man hittar gemensamma frågor som utvecklar båda parter. Men vad är utmaningarna och vad är fördelarna med ett samarbete?

Läs artikeln

Dela artikeln:

Samverkan avgörande för städers attraktivitet och tillväxt

Av Margareta Irenaeus och Rikard Jacobson, 30 juni 2015

Att skapa attraktivitet, konkurrenskraft och ekonomisk aktivitet är av största vikt för städers attraktivitet. Flertalet städer är i behov av att prioritera och samla resurser till de områden där de får störst effekt. Men för att kunna göra detta måste man veta sitt nuläge. Är man på rätt väg mot sin vision och får de insatser man gör önskade effekter? Detta var ämnet för två seminarier som PwC arrangerade på tisdagseftermiddagen.

Läs artikeln

Dela artikeln:

Skatteincitament för forskning och utveckling – klarar Sverige konkurrensen?

Av Jörgen Haglund, 30 juni 2015

Svensk forskning flyttas ut. Närhet till nya marknader och ny kompetens spelar in, men också skatteregler. Sverige står sig slätt i konkurrensen med andra länder vad avser gynnsamma skatteregler för forskning och utveckling (FoU), även i jämförelse med ledande utvecklingsländer. Vad kan och bör Sverige göra åt saken? 

Läs artikeln

Dela artikeln:

Höjd entreprenörsskatt. Hur påverkar det ägarledda bolag?

Av Hans Peter Larsson, 30 juni 2015

 

Beskattningen av ägare till fåmansföretag ses nu över igen. Den här gången med inriktningen att skatteuttaget på utdelning och kapitalvinster för entreprenörer ska höjas. Hur påverkar det entreprenörskapet och möjligheter att utveckla mindre företag i Sverige? Den frågan diskuterades i ett av PwC:s seminarier med fokus på skatt som hölls på tisdagsförmiddagen.

Läs artikeln

Dela artikeln:

Omfattande regelverk påverkar konkurrensen inom den finansiella sektorn.

Av Elisabeth Bergmann, 29 juni 2015

 

Till synes små regelförändringar och tillfälliga trender kan ha stor inverkan på den finansiella sektorn. Hur kan regler och transparens användas fördelaktigt ur ett strategiskt perspektiv? Och kan man reglera bort kriser? Den var några frågor som diskuterades på PwC:s seminarium ”Hur regelverk och transparens påverkar konkurrenskraften inom den finansiella sektorn”.

Läs artikeln

Dela artikeln:

Senaste från Twitter

Följ oss här:

Få det senaste direkt i inboxen

Se våra bilder från Instagram